JULINKA z.s.
Police nad Metují

JEDEN SVĚT 2024 - Kolárovo divadlo, Police nad Metují - www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

22. - 24. března 2024 | Mezinárodní festival filmů o lidských právech, který pořádá společnost Člověk v tísni.

Jeden svět v Polici nad Metují má za sebou další skvělý ročník!

Na konci března proběhl v Polici nad Metují již 13. ročník Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět. Díky němu se ve dnech 22. až 24. března proměnilo Kolárovo divadlo ve festivalové centrum, kde se potkávají všichni, kterým nejsou lhostejná lidská práva, ale i další společenská témata.

Po loňském čtyřdenním ročníku, během něhož se konal také benefiční koncert Police Symphony Orchestra, jsme se rozhodli letos trochu uskromnit a festival běžel „pouze“ od pátku do neděle. I tak se do jeho programu vešlo 11 dokumentů, 8 pofilmových debat, 3 výstavy, nabídka filmů ve virtuální realitě, 1 projekce v Broumově, sítotisková dílna a skvělá festivalová kavárna, která oživila foyer a nabídla návštěvníkům výborné občerstvení, a především možnost posedět si před filmy i po nich.

Největší ohlas měly letos dokumenty Tady Havel, slyšíte mě, který přitáhl do kina více než 80 diváků, a zahajovací film letošního polického ročníku Hranice Evropy. Téma špatně placené práce, které na vlastní kůži zaznamenala novinářka Saša Uhlová, přivedlo do publika rovněž více než 70 diváků, kteří následně debatovali jak se Sašou Uhlovou, tak s režisérkou Apolenou Rychlíkovou.

Mezi další nejnavštívenější snímky patřil dokument Proti větru o sexuálním zneužívání ve vrcholovém sportu a obtížně vymahatelné spravedlnosti, dokument Neviditelný národ o složité situaci Tchai-wanu na mezinárodním poli, napínavý snímek o uprchlících ze Severní Koreje Útěk z Utopie či hraný film Agnieszky Holland Hranice, který přináší svědectví o událostech na bělorusko-polské hranici.

Skvělé debaty

Pokud bychom měli vybrat jednu věc, která se letos na Jednom světě vážně povedla, byly by to pofilmové debaty. Naše pozvání totiž letos z přijal zakladatel Jednoho světa, programový ředitel Prague Civil Society a lidskoprávní aktivista Igor Blaževič. Ten debatoval spolu s novinářkou a analytičkou projektu Sinopsis Kateřinou Procházkovou na téma situace na Tchai-wanu a čínské hrozbě a nutno říct, že poselství této debaty nutně vedlo k zamyšlení nad celosvětovou bezpečnostní situací.

Skvělou debatu pak diváci zažili s novinářkou Týdeníku Respekt Silvií Lauder, která svým nezaměnitelným stylem debatovala na téma sexuálního zneužívání, a diskuse s ní pokračovala ještě dále po skončení ve foyer divadla. Neméně přínosné však byly i ostatní debaty s dalšími skvělými hosty – ať už to byl Petr Tůma ze Suchého Dolu, který přispěl svými zkušenostmi z Izraele na téma palestinsko-izraelského soužití, polská dobrovolnice Anna Chełmińská k filmu Hranice či psycholog Jakub Staněk, který do Police vážil cestu až z Českých Budějovic a rozšířil obzory starší generace o problematiku hraní počítačových her a jejich vlivu na psychiku.

Zřejmě nejdojemnější debata pak byla na úplný závěr Jednoho světa, kdy Marie Hornychová debatovala s autorkami filmu Moje nová tvář. Ten přinesl silný příběh ženy Martiny, kterou její bývalý přítel polil obličej kyselinou, navždy jí znetvořil tvář a připravil o zrak, ona přesto projevila obrovskou vůli a pozitivní přístup k životu. Polické publikum jí na závěr debaty sepsalo osobní vzkaz, v němž vyjádřilo velkou podporu.

Jeden svět na školách

Festival Jeden svět nejsou jen projekce pro veřejnost. Každoročně se po skončení v kině vydává festival ještě za žáky základních a studenty středních škol. Jsou pro ně určeny pásma krátkých dokumentů a hodinové verze festivalových snímků v rámci programu Jeden svět na školách. Naši moderátoři poté s dětmi a studenty rozvíjejí daná témata v debatách. Děti se tak nejen dozvídají o tom, jak žijí lidé a děti jinde na světě, jaká témata řeší, ale především se učí formulovat a projevit veřejně svůj názor. Cílem dokumentů je také měnit stereotypní názory na to, s čím se děti běžně setkávají, ať už je to obezita, genderová vyhraněnost ve sportu, tělesné postižení, problémy v rodinách a další. Vedou je i k ekologickému a citlivému přístupu k planetě a světu vůbec.

Zatímco v předchozích letech se do programu JSNS zapojovala většina škol v regionu a my jsme průměrně promítali dokumenty pro 1000 až 1200 dětí a studentů, v letošním roce se škol zapojilo jen málo. Je škoda, že například polická či teplická ZŠ se do programu nezapojily, přestože se festival koná tak blízko a naši moderátoři jsou zvyklí jezdit přímo do škol. Naopak zájem se drží v menších školách jako je Žďár nad Metují, Bukovice, Žďárky i ve velkých základkách v Hronově a Velkém Poříčí. Tradičně se také zapojuje Gymnázium Broumov, v němž studenti měli letos příležitost doplnit si informace o dění v Bělorusku a následně na toto téma debatovat.

Děkujeme!

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se do letošního Jednoho světa zapojili anebo nás podpořili – městu Police nad Metují, Pellyho domům, Muzeu Merkur za zapůjčení židlí a rámů, ZUŠ v Polici nad Metují za skvělou výstavu, kterou připravili na téma snímku Můj neslyšící bratr žáci výtvarného oboru, Diakonii Broumov a Střední průmyslové škole Otty Wichterleho za trička a sítotiskovou dílnu, mateřskému centru MaMiNa za hlídaní dětí, Agentuře pro rozvoj Broumovska za zapůjčení brýlí pro VR, společnostem Hobra Školník, Hauk, Z-TRADE, Urbanic Haus, Microtherm a Železářství Soukup za finanční podporu. Děkujeme! Naše největší díky putuje našim věrným divákům! Děkujeme, že jste stále s námi a těšíme se na další ročník!

Michaela Mašková, hlavní koordinátorka JS v Polici nad Metují

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU - Zpráva o činnosti spolku JULINKA za rok 2023

2023

BUDOVÁNÍ TŮNÍ 2023 - Zpráva o vybudování tůní 2023

2023 | Během podzimu jsme v okolí Meziměstí vybudovali 18 nových tůní (6 Jetřichov, 7 Ruprechtice, 5 Vižňov),
čímž se naše bilance za poslední 4 roky zvýšila na celkem 60 nových tůní.

STUDIE - CELOPLOŠNÁ ZÁDRŽ VODY V KRAJINĚ V POVODÍ RUPRECHTICKÉHO POTOKA
Mapování/Studie - Celoplošná zádrž vody v krajině v povodí Ruprechtického potoka - Foto 1

2023 | Od jara do podzimu 2023 jsme se věnovali mapování povodí Ruprechtického potoka a přípravě studie
proveditelnosti realizací opatření na zádrž vody podle Modelu Živá krajina spolku Živá voda.
Studie byla v říjnu představena na MěÚ Meziměstí, které ji přijalo.
Studie tak je volně dostupná všem subjektům, které se budou zpomalování odtoku a zádrži vody v povodí Ruprechtického potoka v budoucnu věnovat.
JULINKA je jedním z nich - v souladu se studií jsme v Ruprechticích v listopadu vybudovali 7 tůní a 2 malé tůňky.

ZADRŽUJEME VODU V CHKO BROUMOVSKO - O PROJEKTU - PODZIMNÍ SÁZECÍ AKCE - Zpráva o vybudování tůní 2023

Rok 2023 | Projekt vytvoří podmínky pro to, aby obyvatelé CHKO Broumovsko mohli aktivně přispívat k nápravě vysychající krajiny
(narušené průmyslovým zemědělstvím, zcelenými lány, melioracemi), k omezení půdní eroze a k obnově biodiverzity.
Nabídneme ukázky možného systematického přístupu občanů k zádrži vody a ochraně půdy dle oficiální metodiky
(zmapování povodí, návrhy úprav v krajině, vybudování vzorových tůní, výsadba aleje).
Ke zvyšování povědomí veřejnosti o ekologických tématech přispěje i festival Jeden svět Police nad Metují 2023.
Utužíme komunitu aktivních lidí v Meziměstí a v Polici nad Metují, podpoříme myšlenku dobrovolnictví.

VÝSADBA DŘEVIN - MAPA vysázených alejí

Podzim 2021 ... | Důležitou součástí našich projektů v oblasti péče o krajinu je výsadba. Snažíme se vysazovat aleje, stromy, keře i pomáhat v lese.

BUDOVÁNÍ TŮNÍ - MAPA zbudovaných tůní - Před a Po zbudování tůní - Jan Kozderka, Podzim 2021 - Návod na budování tůní
Standard AOPK - Vytváření a obnova tůní - Spolek Mokřady: Jak vyrobit dobrou tůň? - Spolek Mokřady: Tůně - budování a management

Léto 2021 ... | Vytvořili jsme vlastní návod na budování tůní a v tištěných verzích jej během léta 2021 předali představitelům obcí v CHKO Broumovsko.
Při výběru míst na budování tůní využíváme metodiku Modelu Živá krajina vytvořenou spolkem Živá voda, se kterým někteří naši členové úzce spolupracují.
 
Hlaste nám návrhy na lokality i zájemce o spolupráci - Pavel Žák – telefon 608 903 456, zak.pavel@centrum.cz.

ZADRŽUJEME VODU V NAŠÍ KRAJINĚ - Policko a Broumovsko

Jaro 2021 ... | Od jara 2021 JULINKA pokračuje v programu zaměřeném na zpomalování odtoku vody z naší krajiny,
a to jak prostřednictvím nových tůní, tak i výsadbou lesních, ovocných i okrasných dřevin, které přispějí též k zachycování CO2.
 
Všem za veškerou podporu děkujeme!


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.